Selina - Kundalini

Ölands YogaStudio

Kollberggården

 

 

 

KUNDALINI Y O G A

 

Berika ditt liv och din hälsa under ledning av Selina Nilo, Kundaliniyogalärare och Sjukgymnast

 

ONSDAGAR 18:30 – 20:00 Ölands Yogastudio, Kleva Start v. 3, 13 veckor

 

Kundaliniyogan bär på en mångtusenårig tradition och kunskap

 

Den gör dig smidigare, starkare och gladare

Förbättrar din kroppsmedvetenhet, närvaro och är kraftfullt stressreducerande

 

ANMÄLAN/FRÅGOR:

TEL: 0707-999 460

MAIL: selina.nilo@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved