Selina - Kundalini

Ölands YogaStudio

Kollberggården
KUNDALINI Y O G A


Berika ditt liv och din hälsa under ledning av Selina Nilo, Kundaliniyogalärare och Sjukgymnast


MÅNDAGAR

17.30-18.45 Grundkurs

Ölands Yogastudio, Kleva. Start v. 34, 13 veckor


MÅNDAGAR

19.00-20.30 Fortsättningskurs

Ölands Yogastudio, Kleva. Start v. 34, 13 veckor


Kundaliniyogan bär på en mångtusenårig tradition och kunskap


Den gör dig smidigare, starkare och gladare

Förbättrar din kroppsmedvetenhet, närvaro och är kraftfullt stressreducerande


ANMÄLAN/FRÅGOR:

TEL: 0707-999 460

MAIL: selina.nilo@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved